• Fremtiden – og bærekraftig jordbruk

  Fremtiden – og bærekraftig jordbruk

  Forholdene for bønder og landbruk er blitt stadig forverret. Selv med statlige subsidier, forsøk på nytenking og tilskudd til nye aktiviteter og tiltak. Det legges ned flere gårdsbruk hver eneste dag. Målsettingen om mangfold i norsk landbruk og bygdeliv synes …

   
 • Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  En tendens som vi allerede har vært inne på, er flukten fra landsbygda – og fra distriktene og regionene utenom de større byene generelt sett. Mange regioner sliter. Det er en viss tilflytting i forbindelse med eldrebølgen, men dette skaper …

   
 • Flukten fra landsbygda

  Flukten fra landsbygda

  Det har lenge vært en tendens til at bygdene fraflyttes og at byene og tettstedene øker sitt innbyggertall. De beste hodene flytter inn der hvor jobbene finnes, mens bønder, arbeidere og ansatte i (offentlige) tjenestenæringer blir igjen og skaper mangel …