• Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  En tendens som vi allerede har vært inne på, er flukten fra landsbygda – og fra distriktene og regionene utenom de større byene generelt sett. Mange regioner sliter. Det er en viss tilflytting i forbindelse med eldrebølgen, men dette skaper …

   
 • Flukten fra landsbygda

  Flukten fra landsbygda

  Det har lenge vært en tendens til at bygdene fraflyttes og at byene og tettstedene øker sitt innbyggertall. De beste hodene flytter inn der hvor jobbene finnes, mens bønder, arbeidere og ansatte i (offentlige) tjenestenæringer blir igjen og skaper mangel …

   
 • Eldrebølgen og bofellesskap

  I 2012 gjorde Aftenposten en spørreundersøkelse der14 000 personer svarte at de gjerne ville bo i kollektiv når de blir eldre. I følge eldreforsker Svein Olav Daatland, var ikke dette overraskende.

  Behovet er ikke blitt mindre i 2014. Å bo …