• Energihus – fremtidens boliger

  Fremtidens boliger må i langt større grad ta hensyn til klimamessige utfordringer. Oppvarming, selv i Norge, må etter all sannsynlighet foregå med andre oppvarmingskilder enn vannkraft, olje og gass. Det er blitt stadig større fokus på såkalte energihus. Men holder …

   
 • Historisk utvikling av boligmarkedet

  Historisk utvikling av boligmarkedet

  Etter 2. verdenskrig var norsk boligpolitikk preget av målet om å bygge flest mulig boliger så billig som mulig. Fra myndighetenes side var formålet å skaffe hele befolkningen boliger som sosialt og økonomisk stod i forhold til den inntekten husstandene …

   
 • Sosiale utfordringer i boligmarkedet

  Med bakgrunn i den finansielle situasjonen i Europa og resten av verden er Norge i en privilegert stilling. De fleste eksperter er allikevel enige om at det også vil være sunt for Norge å regulere et boligmarked som har vært …