• Fremtiden – og bærekraftig jordbruk

    Fremtiden – og bærekraftig jordbruk

    Forholdene for bønder og landbruk er blitt stadig forverret. Selv med statlige subsidier, forsøk på nytenking og tilskudd til nye aktiviteter og tiltak. Det legges ned flere gårdsbruk hver eneste dag. Målsettingen om mangfold i norsk landbruk og bygdeliv synes …