• Energihus – fremtidens boliger

    Fremtidens boliger må i langt større grad ta hensyn til klimamessige utfordringer. Oppvarming, selv i Norge, må etter all sannsynlighet foregå med andre oppvarmingskilder enn vannkraft, olje og gass. Det er blitt stadig større fokus på såkalte energihus. Men holder …