• Historisk utvikling av boligmarkedet

    Historisk utvikling av boligmarkedet

    Etter 2. verdenskrig var norsk boligpolitikk preget av målet om å bygge flest mulig boliger så billig som mulig. Fra myndighetenes side var formålet å skaffe hele befolkningen boliger som sosialt og økonomisk stod i forhold til den inntekten husstandene …