• Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

  En tendens som vi allerede har vært inne på, er flukten fra landsbygda – og fra distriktene og regionene utenom de større byene generelt sett. Mange regioner sliter. Det er en viss tilflytting i forbindelse med eldrebølgen, men dette skaper …

   
 • Eldrebølgen og bofellesskap

  I 2012 gjorde Aftenposten en spørreundersøkelse der14 000 personer svarte at de gjerne ville bo i kollektiv når de blir eldre. I følge eldreforsker Svein Olav Daatland, var ikke dette overraskende.

  Behovet er ikke blitt mindre i 2014. Å bo …

   
 • Sosiale utfordringer i boligmarkedet

  Med bakgrunn i den finansielle situasjonen i Europa og resten av verden er Norge i en privilegert stilling. De fleste eksperter er allikevel enige om at det også vil være sunt for Norge å regulere et boligmarked som har vært …