I 2012 gjorde Aftenposten en spørreundersøkelse der14 000 personer svarte at de gjerne ville bo i kollektiv når de blir eldre. I følge eldreforsker Svein Olav Daatland, var ikke dette overraskende.

Behovet er ikke blitt mindre i 2014. Å bo sammen gir mange fordeler. Og eldrebølgen vil sette et kraftig press på eldreomsorgen og boligmarkedet. Mange eldre har god helse og ønsker ikke å bli plassert på et alders- eller sykehjem sammen med mennesker som enten er syke, demente eller på andre måter ikke er i stand til å føre et normalt sosialt liv.

Å bo i kollektiv vil derfor være attraktivt på mange måter. Både sosialt, økonomisk og med hensyn til felles aktiviteter og fasiliteter synes det bedre å bo sammen med mennesker i samme situasjon.

Mange steder i Norge er eldrekollektiv allerede en realitet, men det er liten tvil om at behovet er større enn markedet så langt tilbyr av slike løsninger. På Eidsvoll har 30 eldre gått sammen. De har hver sin leilighet, men deler fellesrom som stue, kjøkken og en egen spa-avdeling.

Fordelen med å bo sammen er både at flere vil klare seg uten kommunal eldreomsorg, noe som gir mindre press på det offentlige tilbudet – som i mange tilfeller allerede sliter med å møte behovene til de klientene og pasientene som trenger mest stell, pleie og oppfølging. I tillegg har mange eldre problemer med depresjon og ensomhet. Ved å bo sammen minskes faren for psykiske plager, og dette i sin tur skaper mindre behov for ”kunstige” løsninger i form av dyre medisiner som kunne vært unngått.

Også praktisk gir det fordeler å bo sammen. Både i form av fellestjenester som vaktmester, renhold og kjøkkentjeneste, men også fordi mange eldre sitter på en stor kompetanse og bred erfaring som gjør det lettere å hjelpe og utfylle hverandre.

Å bo i kollektiv vil i tillegg til praktiske og sosiale fordeler kunne bety høyere standard både på selve boligsituasjonen og de sosiale og praktiske tjenestene. Mange eldre har god økonomi, og et kollektiv vil kunne høyne standarden både for den enkelte og fellesskapet.

Kilde: ”Flere tusen vil bo i eldrekollektiv” – Aftenposten 27. november 2012

 

 

Tags: , ,