Fremtidens boliger må i langt større grad ta hensyn til klimamessige utfordringer. Oppvarming, selv i Norge, må etter all sannsynlighet foregå med andre oppvarmingskilder enn vannkraft, olje og gass. Det er blitt stadig større fokus på såkalte energihus. Men holder de hva de lover? Eller er det igjen bare keiserens nye klær i form av kåte selgeres forutsigbare drakt tilpasset (nye) miljøbevisste og krevende kjøpere?

Norge har lenge vært bortskjemt med vannkraft, men i et globalt perspektiv vil rent vann i fremtiden være den store knapphetsfaktoren i verdens økonomi. Tilgangen til fri natur og naturlige vannkilder er en knapphetsfaktor som forøvrig ikke bare er relatert til oppvarming av boliger og industrielle formål, men som har en verdi i seg selv, og som ofte synes å bli oversett. Norge har et vannreservoar som må forvaltes på en måte som gir merverdi og ikke reduserer den totale økonomien som vann og vannkraft representerer. I regionalt perspektiv vil vann, sammen med frisk luft og natur, kunne bli den største ”eksportartikkelen” distriktene kan tilby, ikke bare for å gi tilgang til hyttebygging og landsteder for norske borgere, men som en naturressurs hele Europa vil kunne ha glede og nytte av.

Alternative energikilder må tas på alvor. Et 0-energihus bygges blant annet etter prinsipper om at et energiregnskap skal gå i null over hele året, at det selv leverer energi, har en passivstandard på boligkropp og anvender jordvarme og/eller solfanger/solceller. Vindusflater vender mot sør eller vest, mens fasaden lukkes mot nord og øst. Ved å løfte taket mot sør gis det optimal utnyttelse av energien, samtidig som det gir plass for solceller og solfanger.

Ny teknologi gjør det enklere å planlegge energibruken helt fra starten av. Kjøperne krever det. Av hensyn til klima og miljø er det avgjørende. Hele byggeprosessen må være en helhetlig planlegging der alle fremtidige hensyn – inkludert rimelige byggekostnader og økonomisering med energien  – er inkludert, og det ferdige resultatet kan forsvares ut fra alle de parametrne som må inngå i fremtidens boliger.

Nye energihus vil  i tillegg til å produsere strøm til eget bruk, kunne eksportere strøm – og ta betalt for det! Fremtidens hus vil ideelt sett bli helt uavhengige av ekstern strømleveranse.

Tags: , ,