Ekspertene spådde i 2013 et langt tregere boligmarked og en mer negativ prisutvikling enn det som har vist seg å bli virkeligheten et halvt år senere. Prisene er i ferd med å stige igjen og markedet stabilisere seg. Mye av usikkerheten som rådet i fjor, har vist seg å være ubegrunnet. Det er likevel et spørsmål om vakuumet som oppstod på grunn av usikkerheten i fjor har gitt et kortvarig utslag i form av sterkere oppsving i første kvartal i 2014, og om både priser og omsetningshastighet vil flate ut mot sommeren og resten av året. Det er imidlertid ingen tvil om at det fortsatt bygges for lite i Norge. Noe som skaper problemer for både potensielle selgere og kjøpere. Behovet for både nye og brukte boliger er større enn hva omsetningshastigheten har vist.

I følge Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) er utviklingen vi nå ser uansett et sunnhetstegn. Det er å håpe at dette ikke bare er en psykologisk reaksjon i et marked som har sittet på gjerdet på grunn av den usikkerheten som har rådet i hele boligmarkedet, en usikkerhet som først og fremst har oppstått på grunn av advarslene fra bankene, ulike eksperter og eiendomsbransjen selv.

Boligprisene i januar steg over hele landet. I følge Eff hadde Oslo den svakeste prisutviklingen med 1.7 %, mens Tønsberg hadde den sterkeste veksten med 3.1 %. Omsetningshastigheten har også økt. Det var store variasjoner i prisveksten for de største byene i fjor, og denne tendensen har fortsatt. Den mest positive veksten har Tromsø hatt, mens Kristiansand må finne seg i å havne nederst på denne listen. Veksten for Tromsø har de siste 12 månedene vært på 6.6 prosent, mens fallet i Kristiansand har vært på 6.2 prosent.

Aktiviteten i boligmarkedet i januar var større enn forventet. Det ble faktisk solgt flere brukte boliger i januar i år enn tilsvarende for januar for ett år siden. Det ble i år solgt 6 088 boliger i januar mot tilsvarende 6 001 boliger i 2013.

Aktiviteten tyder på et langt mer sunt og velfungerende boligmarked enn hva prognosene i 2013 antydet.

Kilde: Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)

Tags: , ,