Regional utvikling og det norske boligmarkedet

Det norske boligmarkedet er preget av lavkonjunktur og lenger omsetningshastighet. I fjor ble en bolig solgt i løpet av 33 dager. I år tar det i snitt 48 dager. Bankene er restriktive med å gi lån, og mange utbyggingsprosjekter sliter med å få finansiering. Resultatet er underskudd på boliger i forhold til behovet. Prognosene peker imidlertid oppover igjen.

Det pressede boligmarkedet går spesielt hardt ut over unge førstehjemskjøpere. Kravet til egenkapital er foreslått satt ned fra 15 til 10 %, men fortsatt har mange unge vanskeligheter med å få innpass i boligmarkedet. Spesielt i de større byene.

Mange eldre selger eneboligen og flytter inn i leilighet. Men det er et økende ønske i denne målgruppen om å forene trygghet og selvstendighet, privatliv og sosial omgang. Flere lever lenger og har ikke ønske om å flytte på alders- eller sykehjem før det er absolutt nødvendig. Det blir derfor behov for flere tilpassede eldrekollektiv i årene som kommer.

Tendensen internasjonalt er at flere unge foretrekker å flytte ut fra de store byene. Både på grunn av lavere boligpriser, sunnere leveforhold og fordi teknologien gjør det enkelt å arbeide fra hvilket som helst sted i verden.

Hvilke konsekvenser får et fremtidig boligmarked for regional utvikling? I global forstand er Norge en liten region. Men med store utviklingsmuligheter. Utbyggere, private eller offentlige, som forstår å bygge fremtidens boliger allerede nå vil ha et viktig konkurransefortrinn.

Hvem ser på boligmarkedet både i et lokalt, regionalt og internasjonalt perspektiv? Hvem ser og griper mulighetene?