Recent Posts

 • Eldrebølgen og bofellesskap

  I 2012 gjorde Aftenposten en spørreundersøkelse der14 000 personer svarte at de gjerne ville bo i kollektiv når de blir eldre. I følge eldreforsker Svein Olav Daatland, var ikke dette overraskende.

  Behovet er ikke blitt mindre i 2014. Å bo …

   
 • Energihus – fremtidens boliger

  Fremtidens boliger må i langt større grad ta hensyn til klimamessige utfordringer. Oppvarming, selv i Norge, må etter all sannsynlighet foregå med andre oppvarmingskilder enn vannkraft, olje og gass. Det er blitt stadig større fokus på såkalte energihus. Men holder …

   
 • Historisk utvikling av boligmarkedet

  Historisk utvikling av boligmarkedet

  Etter 2. verdenskrig var norsk boligpolitikk preget av målet om å bygge flest mulig boliger så billig som mulig. Fra myndighetenes side var formålet å skaffe hele befolkningen boliger som sosialt og økonomisk stod i forhold til den inntekten husstandene …