Recent Posts

  • Sosiale utfordringer i boligmarkedet

    Med bakgrunn i den finansielle situasjonen i Europa og resten av verden er Norge i en privilegert stilling. De fleste eksperter er allikevel enige om at det også vil være sunt for Norge å regulere et boligmarked som har vært …

     
  • Norske boligpriser

    Ekspertene spådde i 2013 et langt tregere boligmarked og en mer negativ prisutvikling enn det som har vist seg å bli virkeligheten et halvt år senere. Prisene er i ferd med å stige igjen og markedet stabilisere seg. Mye av …