En tendens som vi allerede har vært inne på, er flukten fra landsbygda – og fra distriktene og regionene utenom de større byene generelt sett. Mange regioner sliter. Det er en viss tilflytting i forbindelse med eldrebølgen, men dette skaper i sin tur andre samfunnsmessige utfordringer og skaper ikke det mangfoldet som er nødvendig for å opprettholde et levedyktig samfunn.

Flere eldre i de større byene selger boligen sin og flytter tilbake til landsbygda, til den byen eller kommunen de vokste opp i under sin barndom og ungdom. Men også mange av dem blir skuffet. Det kan være fordi de gamle vennene er borte slik at de blir like ensomme som de var i byen. Eller fordi butikken på hjørnet plutselig er borte.

Flere kommuner blir forgubbet og opplever store problemer med å opprettholde standard på kommunale tjenester og særlig kapasiteten innen helse- og eldreomsorgen. I enkelte kommuner er forgubbingen blitt så alvorlig at det truer kommunebudsjettet.

Med hensyn til arbeidsmarkedet er utdanning viktig. Det samme er logistikk, transport og infrastruktur med mulighet for raskt å bevege seg inn til de større byene, og ikke minst enkel tilgang til flyplass og andre kollektive transportmidler. Norge har hatt en stagnasjon både i veibygging og utbygging av jernbanenettet som har hopet opp problemene gjennom mange år. Viljen er der, men tilsynelatende ikke evnen.

I en region som Innlandsregionen er ikke minst den politiske debatten preget av lokale stridigheter om plassering av statlige og offentlige institusjoner, blant annet gjelder det sentralsykehus og et fremtidig universitet.

Så raskt som den nasjonale og internasjonale utviklingen går, blir etterslepet i utbyggingen og etableringen av disse viktige institusjonene stadig større. Og interessen for å slå seg ned i disse regionene blir mindre og mindre. Det er stort behov for en helt annen utbyggingstakt slik at flere regioner i Norge ikke blir fullstendig uinteressante for fremtidens unge.

Både myndighetene, privatpersoner og næringslivet må gå sammen om å løse disse problemene. Tenke nytt. For tradisjonell tenking er ikke lenger nok.

Business as usual – is dead

 

Tags: , ,