Med bakgrunn i den finansielle situasjonen i Europa og resten av verden er Norge i en privilegert stilling. De fleste eksperter er allikevel enige om at det også vil være sunt for Norge å regulere et boligmarked som har vært overopphetet i mange år. Boliger i alle kategorier har gått for priser langt over takst, og dette skaper problemer for mange målgrupper med svak økonomi og lav inntekt.

Myndighetene har så langt forsøkt å gjøre det enklere for disse målgruppene å komme seg inn på boligmarkedet gjennom rimelige lån fra Husbanken. Startlån til unge førstehjemskjøpere er ett eksempel. Sosial bistand fra det offentlige til enslige mødre, arbeidsløse og barnefamilier er et annet. I denne sammenhengen bør også de store utfordringene i forhold til ”utgrupper” som Romfolk, rusmisbrukere og hjemstedsløse nevnes.

Når det gjelder startlån fra Husbanken, er det kommunene der du bor som tar seg av lånesøknaden og svarer på de spørsmålene du måtte ha. Startlån er en låneordning som retter seg ikke bare mot unge førstegangskjøpere, men mot alle husstander som sliter med å etablere seg på boligmarkedet, eller som har problemer med å bli boende i boligen sin og risikerer å miste den. Startlånet kan gis i forbindelse med reetablering der funksjonshemming, samlivsbrudd, eller andre grunner gjør det nødvendig å skifte eller beholde bolig.

Startlån er behovsprøvd. Du må være fylt 18 år på søketidspunktet for å få et slikt lån.

I noen kommuner kan husstander få startlån dersom de ønsker å bo sammen i kollektiv og til husstander som ønsker å bo sammen som storfamilie (som f eks Stavanger).

Startlån kan benyttes som refinansiering av lån eller annen gjeld der det er nødvendig for å hindre at søkeren mister boligen.

Kilde: Husbanken

Tags: , ,