• Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

    Regional utvikling i et fremtidsperspektiv

    En tendens som vi allerede har vært inne på, er flukten fra landsbygda – og fra distriktene og regionene utenom de større byene generelt sett. Mange regioner sliter. Det er en viss tilflytting i forbindelse med eldrebølgen, men dette skaper …