• Sosiale utfordringer i boligmarkedet

    Med bakgrunn i den finansielle situasjonen i Europa og resten av verden er Norge i en privilegert stilling. De fleste eksperter er allikevel enige om at det også vil være sunt for Norge å regulere et boligmarked som har vært …