• Flukten fra landsbygda

    Flukten fra landsbygda

    Det har lenge vært en tendens til at bygdene fraflyttes og at byene og tettstedene øker sitt innbyggertall. De beste hodene flytter inn der hvor jobbene finnes, mens bønder, arbeidere og ansatte i (offentlige) tjenestenæringer blir igjen og skaper mangel …